Kurs programowania mikrokontrolerów AVR


Spotkanie V

W czwartek 29 marca odbyło się piąte spotkanie szkoleniowe z prostych systemów wbudowanych w języku C dla mikrokontrolerów AVR. Podczas szkolenia omówiono pamięć EEPROM, pozostałe interfejsy szeregowe oraz przykłady złożonych programów w oparciu o automat stanów i przerwania od liczników.

 • Zapis i odczyt pamięci EEPROM w języku C
 • Czasy zapisu i odczytu pamięci EEPROM
 • Interfejs szeregowy SPI
 • Konfiguracja interfejsu SPI w języku C
 • Interfejs szeregowy I2C
 • Konfiguracja interfejsu szeregowego I2C
 • Przykład programu zegara z budzikiem w języku C
 • Przykład programu analizatora widma w języku C
 • Przykład programu animacji na wyświetlaczach LED w języku C
 • Przykład programu polskich znaków na LCD w języku C
 • Przykładowe programy


  Spotkanie IV

  W sobotę 24 marca odbyło się czwarte spotkanie szkoleniowe z prostych systemów wbudowanych w języku C dla mikrokontrolerów AVR. Podczas szkolenia omówiono generowanie sygnałów PWM, przykład przetwornika C/A oraz komunikacje przy pomocy portu szeregowego UART.

 • Uruchomienie licznika z układem porównawczym
 • Ustawienie częstotliwości i wypełnienia dla PWM
 • Wystawienie sygnału PWM na port mikrokontrolera
 • Program rozświetlania i gaszenia płynnego LED
 • Przykład przetwornika C/A PWM+filtr DP
 • Przykładowy program w języku C przetwornika C/A
 • Przerwania od bloku porównawczego
 • Omówienie działania portu szeregowego
 • Konfiguracja portu szeregowego mikrokontrolera
 • Ustawianie prędkości komunikacji
 • Błędy zegara portu szeregowego
 • Terminal putty
 • Przykładowy program w języku C komunikacji z PC
 • Przerwania od portu szeregowego
 • Przykładowe programy


  Spotkanie III

  W sobotę 20 stycznia odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe z prostych systemów wbudowanych w języku C dla mikrokontrolerów AVR. Podczas szkolenia omówiono system obsługi przerwań mikrokontrolera AVR oraz maszynę stanów w połączaniu z obsługą przerwań.

 • System przerwań mikrokontrolera AVR
 • Globalne zezwolenie przyjmowania przerwań
 • Wektory przerwań
 • Maskowanie przerwań
 • Implementacja obsługi przerwania w języku C
 • Przykład obsługi przerwania od bloku porównującego licznika Timer2
 • Konfiguracja przerwania na zadany czas - 1ms
 • Multipleksowanie wyświetlacza LED w przerwaniu
 • Automat stanów
 • Wielozadaniowe programowanie w języku C
 • Grafy opisu przestrzeni stanów dla przykładowego automatu
 • Implementacja automatu stanów w języku C (switch, case)
 • Program nastawianego timera zliczającego w dół – obsługa przerwań + automat stanów
 • Przykładowe programy


  Spotkanie II

  W sobotę 16 grudnia odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe z prostych systemów wbudowanych w języku C dla mikrokontrolerów AVR. Podczas szkolenia zostały omówione wraz z przykładami układy licznikowe, przetworniki analogowo-cyfrowe oraz wyświetlacze LED i LCD:

 • Budowa układów licznikowych T0, T1 i T2
 • Rejestry konfiguracyjne i stanu liczników
 • Źródła sygnały zegarowego
 • Preskalery - dzielniki sygnału zegarowego
 • Uruchomienie licznika
 • Budowa przetwornika analogowo-cyfrowego
 • Rejestry konfiguracyjne przetworników A/C
 • Napięcie odniesienia przetwornika A/C
 • Układ multipleksera analogowego
 • Obsługa wyświetlacza siedmiosegmentowego LED
 • Multipleksowanie wyświetlaczy LED
 • Program wyświetl liczbę 4 cyfrową
 • Program miliwoltomierz czterocyfrowy z wyświetlaczem LED
 • Budowa i działanie wyświetlacza LCD
 • Sterowanie wyświetlaczem LCD ze sterownikiem HD44780
 • Linie sterujące i danych wyświetlacza
 • Program wyświetlający napis "Alibaba"
 • Przykładowe programy


  Spotkanie I

  W sobotę 2 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe z prostych systemów wbudowanych w języku C dla mikrokontrolerów AVR. Podczas szkolenia zostały omówione podstawy związane z przygotowaniem kompilatora i uruchomieniem prostego programu zarówna w Assemblerze jak i języku C:

 • Instalacja środowiska IDE do programowania mikrokotrolerów AVR (WinAVR, AVR Studio i HapSim)
 • Instalacja programatora AVR ISP STK500
 • Uruchomienie zestawu ZL3AVR
 • Omówienie budowy mikrokontrolera AVR
 • Omówienie pamięci ROM, RAM i rejestrów specjalnych
 • Język maszynowy i Assembler
 • Wgrywanie programu do mikrokontrolera plik hex
 • Przykładowe programy w asemblerze
 • a) zapalenie diod LED
  b) obsługa klawisza – warunki w Assemblerze
  c) miganie diodami LED – pętle w Assemblerze, wskaźnik stosu i podprogramy
 • Pierwszy program w języku C
 • a) zapalenie diod LED
  b) obsługa klawisza – warunki if
  c) miganie diodami LED – pętle while, for
 • AVR Symulator - symulacja programu w Assemblerze i języku C
 • Narzędzia symulacyjne HapSim - diody LED, przyciski, wyświetlacze
 • Optymalizacja kodu w języku C
 • Konfiguracja kompilatora
 • Podgląd skompilowanego programu – plik lss
 • Bity konfiguracyjne mikrokontrolera AVR – przełączanie źródła zegara i wyłączenie JTAG
 • Przykładowe programy


  W ramach programu UE Synergia jest organizowany w naszej szkole kurs programowania prostych systemów wbudowanych w języku C na bazie mikrokontrolerów rodziny AVR. Rozpoczęcie kursu 2 grudnia 2017r. (sobota) godzina 7:15 w sali 201.