Kurs programowania C/C++/C#


V Tydzień

W ostatnim tygodniu kursu projektowania C/C++ Windows/Linux kursanci zapoznali się ze sposobem podłączania własnej bazy danych do programu. Również mieli okazję zapoznać się ze składnią języka skryptowego SQL. W szczególności:

 • Podłączenie własnej aplikacji do bazy danych
 • Gotowe klasy i struktury do komunikacji z bazą danych
 • Tworzenie baz danych
 • Składnia języka SQL
 • Operacje na rekordach bazy danych
 • Przykładowa baza danych - dziennik
 • Przykładowy program z bazą danych SQLite
 • Program Baza


  IV Tydzień

  W czwartym tygodniu kursanci praktycznie przećwiczyli tworzenie własnych klas obiektów wraz z odpowiednią hierarchią oraz operatorami. W szczególności:

 • Tworzenie hierarchii klas
 • Dziedziczenie klas - przykłady
 • Tworzenie znaczenia własnych operatorów
 • Listy złożona z klas obiektów
 • Kontrolka Grid, a klas obiektów
 • Zegar RTC i zegar systemowy
 • Konwersje typów zmiennych, struktur i klas
 • Przykładowy program zegar
 • Program Zegar


  III Tydzień

  W kolejnym tygodniu kursu, uczniowie poznają sposoby tworzenia nowych klas obiektów oraz sposoby skalowania okna programy, tak aby dostosować się do rozdzielczości ekranu. W szczególności:

 • Tworzenie obiektów – słowo kluczowe class
 • Zmienne klasy – pola
 • Funkcje w klasach – metody
 • Odwoływanie się do składników klasy dynamicznej
 • Konstruktor klasy
 • Dziedziczenie
 • Problem przydziału i zwalniania pamięci – słowo kluczowe new
 • Dostęp do składników klas – private, public, protected
 • Skalowanie okien graficznych i komponentów
 • Dostosowanie rozmieszczenia elementów w zależności od rozdzielczości
 • Przykładowy program klasy kółko
 • Przykładowy program klasy wyświetlacza siedmiosegmentowego
 • Program Kółko

  Program Wyświetlacz LED


  II Tydzień

  W drugim tygodniu kursu projektowania C/C++ Windows/Linux kursanci zapoznali się z kolejnymi kontrolkami stosowanymi w aplikacjach okienkowych oraz z podstawowymi operacjami na plikach oraz z podstawowymi właściwościami i metodami graficznymi. W szczególności:

 • Odczytywanie i zapisywanie plików
 • Okno dialogowe do odczytu i zapisu
 • Operacje na łańcuchach znaków
 • Konwertowaniu liczb i łańcuchów znaków
 • Pętle i warunki
 • Przestrzeń nazw
 • Zmienne globalne i lokalne
 • Podstawowe struktury i obiekty systemowe
 • Podstawowe biblioteki
 • Podstawowe biblioteki graficzne
 • Rysowanie punktów, linii, kwadratów itp.
 • Program prosty edytor tekstu
 • Program rysujący wykres z punktów zawartych w pliku CSV
 • Program Edytor

  Program Wykres


  I Tydzień

  Od dnia 18.05.2018 ruszył kurs projektowania w C/C++ Windows/Linux w ramach projektu Synergia - Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia. W pierwszym tygodniu kursu uczniowie mieli okazję przygotować środowisko programistyczne IDE do tworzenia aplikacji okienkowych oraz stworzyć pierwsze przykładowe programy, a przy okazji zaznajamiając się ze składnią języka oraz narzędziem do projektowania aplikacji okienkowych. W szczególności:

 • Instalowanie środowiska IDE
 • Kompilacja programu
 • Okienko programu – Form
 • Przykładowa składnia programu
 • Przykładowe właściwości obiektów
 • Przykładowe metody obiektów
 • Przykładowa obsługa zdarzeń
 • Przykładowa obsługa wyjątków
 • Przykład obsługi myszki
 • Przykład tworzenia grafiki
 • Podstawowe komponenty – Button, EditBox, Timer, Label
 • Program obliczający równanie kwadratowe
 • Program do rysowania Paint
 • Program Trójmian

  Program Paint


  W ramach programu UE Synergia jest organizowany w naszej szkole kurs programowania w języku C/C++ Windows/Linux. Rozpoczęcie kursu 16 maja 2018r. (środa) godzina 10:30 w sali 201.