Elektronika


Projekty mikroprocesorowych urządzeń elektronicznych
opartych na ATMega8 w programie KiCAD

Urządzenie do pomiaru temperatury i oświetlenia z interfejsem RS232

Autor: M. Gaweł

Urządzenie ma za zadanie dokonywać odczytu temperatury z termometru cyfrowego DS18B20 oraz poziomu napięcia z dzielnika złożonego z rezystora i fotorezystora, która odpowiada instensywności oświetlenia. Do odczytu temperatury wykorzystany został interfejs 1-wire, a do odczytu poziomu jasności wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy wewnątrz mikrokontrolera. Wyniki pomiaru są wyświetlane na multipleksowanym wyświetlaczu siedmiosegmentowym lub przesyłane do komputera PC lub innego urządzenia za pośrednistwem interfejsu RS232.

Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia
Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia

Przetwornk analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy z interfejsem RS485 i wskaźnikiem LED

Autor: M. Grazda

Zegar czasu rzeczywistego oparty o układ RTC DS1307 z wbudowanym interfejsem szeregowym I2C. Zegar pozwala na zaprogramowanie 100 alarmów w dowolnej konfiguracji - alarm dniowy, tygodniowy, dzień miesiąca itp. Nastawy są przechowywane w nieulotnej pamięci EEPROM. Dodatkowo intensywność świecenia wyświetlaczy LED jest automatycznie dostosowywana do światła zewnętrznego przy użyciu fotorezystora i wbudowanego przetwornika analogowo-cyfrowego wewnątrz mikrokontrolera. Praca zegara po odłączeniu zewnętrzego żródła zasilania jest możliwa, dzięki zastosowaniu kondensatora dużej pojemności, przez około dwa tygodnie.

Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia
Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia

Wyświetlacz graficzny LCD 192x64 z interfejsem RS232 i obsługą klawiatury - terminal szeregowy

Autor: P. Kowalik

Sterownik wyświetlacza graficznego umożliwiający wyświetlanie dowolnej predefiniowanej czcionki i grafiki. Informacje o treści wyświetlanego obrazu są wysyłane do sterownika za pomocą interfejsu szeregowego RS232. Zadaniem układu jest przetłumacznie otrzymanego kodu na odpowiednią postać tekstową lub graficzną. Pozwala to użytkownikowi na prostą obsługę wyświetlacza bez zagłębianie się w jego logikę. Dodatkowa pamięć RAM dołączona do mikrokontrolera na pomocą interfejsu SPI ma za zadanie przechowywać tymczasowe informacje przeznaczone do wyświetlania w postaci map bitowych. Urządzenie po podłączeniu do niego standardowej klawiatury może pracować jako dwukierunkowy terminal RS232.

Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia
Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia

Komunikacja USB - karta wejścia/wyjścia analogowego

Autor: B. Rzeszut

Powyższy projekt jest urządzeniem zdolnym do komunikacji za pomocą interfejsu USB z komputerem PC. Komunikacja ta została wykorzystana do przesyłania informacji analogowych łączem cyfrowym. Układ może posłużyć do budowy prostej syntezy cyfrowej DDS. Przy pomocy tej syntezy można generować dowolny przebieg analogowy z pasma akustycznego o bardzo małym kroku przestrajania poniżej 0,1Hz. Kształt przebiegu jest rysowany na ekranie komputera, a następnie wysyłany do urządzenia i przechowywany w wewnętrznej pamięci RAM. Układ może również po stworzeniu prostego sterownika służyć jako prosta karta dźwiękowa podłączana do portu USB.

Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia
Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia

Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego 2x16 z interfejsem RS232

Autor: T. Skrok

Sterownik ten pozwala na odczytywanie danych za pośrednictwem interfejsu RS232 i wyświetlaniu ich na wyświetlaczu LCD. Może posłużyć jak proste urządzenie wyjścia dla systemów wbudowanych – informacje o stanie systemu. Układ może pracować w trybie tekstowym i bezpośrednio odczytywać znaki w kodzie ASCII lub pracować zgodnie z protokołem ModBus. Prędkość komunikacji może być ustalona z zakresu od 300bits/s do 115200bits/s.

Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia
Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia

Zegar czasu rzeczywistego z alarmem i podtrzymaniem pojemnościowym

Autor: M. Kopczyk

Powyższy projekt jest urządzeniem zdolnym do komunikacji za pomocą interfejsu USB z komputerem PC. Komunikacja ta została wykorzystana do przesyłania informacji analogowych łączem cyfrowym. Układ może posłużyć do budowy prostej syntezy cyfrowej DDS. Przy pomocy tej syntezy można generować dowolny przebieg analogowy z pasma akustycznego o bardzo małym kroku przestrajania poniżej 0,1Hz. Kształt przebiegu jest rysowany na ekranie komputera, a następnie wysyłany do urządzenia i przechowywany w wewnętrznej pamięci RAM. Układ może również po stworzeniu prostego sterownika służyć jako prosta karta dźwiękowa podłączana do portu USB.

Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia
Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia Nie udało się załadować zdjęcia