Zawody sztucznej inteligencji AI


Przedmiotem badań w zakresie sztucznej inteligencji AI są proste systemy uczące się, systemy decyzyjne oraz ich implementacja w tz. systemach wbudowanych. W ramach Grupy Naukowej ETI realizowany jest projekt programu maszyny uczącej się, której zadaniem jest współzawodnictwo z człowiekiem lub inną maszyną. Do tego celu zostało stworzone proste środowisko rywalizacji przypominające jedną z wielu turowych gier strategicznych. Program pola walki jest typową aplikacją klient-serwer.


Zrzut ekranu z programu do symulacji pola walki przedstawiono poniżej

Zrzut ekranu z programu do symulacji pola walki (nie załadowano zdjęcia)

Pliki do pobrania:

AIZ.zip - Program symulacji pola walki


Równoległym przedmiotem badań jest implementacja ciekawych algorytmów AI w mocno ograniczonym w zasoby mikrokontrolerze 8-bitowym z rodziny AVR ATMega16 na nieco uproszczonym polu walki.


Zrzut ekranu z programu do symulacji pola walki WAP.exe przedstawiono poniżej

Zrzut ekranu z programu do symulacji pola walki (nie załadowano zdjęcia)

Płytka PCB z mikrokontrolerem ATMega16, z której uruchamiany jest program decyzyjny.

Płytka PCB z mikrokontrolerem ATMega16 (nie załadowano zdjęcia)

Pliki do pobrania:

WAP_v3.exe - Program symulacji pola walki

AVR_v1.zip - Pliki przykładowego programu i funkcji w AVR Studio

PCB_v1.zip - Schemat, lista części i gerbery PCB płytki sterującej